Teamleader Blog Article

Het belang van een goede offerte

Cedric Auman Cedric Auman on 10-aug-2020 15:59:00 in Offertes

Het belang van een goede offerte

Vergeet visitekaartjes, niemand houdt ze bij. De échte eerste indruk maak je met een offerte. Ga er dus niet te licht over, temeer omdat de offerte een bindend document is. Een verkeerde komma in je eenheidsprijs of een nulletje te weinig op de totaalprijs kan verstrekkende gevolgen hebben.

Veel bedrijven – waaronder ongetwijfeld enkele van je concurrenten – steken niet graag veel tijd in offertes. Wie al eens een offerte bij een aannemer opvraagt, weet dat je van geluk mag spreken als je van één op de vier een antwoord krijgt. Elke offerte die niet wordt bevestigd, voelt namelijk als verloren tijd en energie. Maar vergis je niet: een goede offerte maakt onderdeel uit van je verkoopsstrategie. En ze hoeft zelfs niet veel tijd te kosten. 

Belang offerteWat moet er op een offerte staan? 

De offerte en de factuur zijn twee zijden van dezelfde munt. Vanop een afstand zien ze er heel gelijkaardig uit. Ze bevatten dezelfde informatie, zoals de klantgegevens, jouw bedrijfsgegevens, een beschrijving van je product of dienst, de btw, betalingsmodaliteiten en -termijn, de deelprijzen en de totaalprijs. 

Naast de vermelding dat het een offerte is, verschilt ze van de factuur door het niveau van detail. Het product of de dienst moet heel duidelijk omschreven worden. Alleen zo weten klanten wat ze precies krijgen voor hun zilverlingen. Wist je dat er wettelijk gezien eigenlijk geen verplichtingen zijn voor wat je op een offerte moet zetten? Toch boezemt het niet bijster veel vertrouwen in om een servet met een prijs op te ontvangen. Je doet er dus goed aan om een volledige en professionele offerte op te stellen. 

Met een tool als Teamleader maak je automatisch offertes om in te kaderen. En dat gaat zelfs sneller dan je prijs op een servet schrijven. 

Waarom is een offerte belangrijk? 

Een offerte is zoals een stevige handdruk (toen het nog mocht) of een eerste kus: ze vertelt je alles wat je moet weten over de andere partij. Meestal zal de koper uiteindelijk de knoop doorhakken op basis van de offerte. Daarmee kan hij namelijk bij alle leveranciers vergelijken wat hij voor welke prijs krijgt. Ben je duurder dan je concurrentie? Dan is je offerte het ideale forum om te duiden waarom je de meerprijs waard bent. 

Een goede, gedetailleerde offerte is dus essentieel voor je verkoop: ze verraad professionaliteit, expertise en betrouwbaarheid. Kortom: hoe beter je offerte, hoe groter de kans dat die omgezet wordt in een opdracht. Maar er is nog een belangrijke reden waarom je beter niet te licht over je offerte gaat voor je ze verstuurt: ze is juridisch bindend. 

De wettelijke verplichting van een offerte 

Een offerte is eigenlijk een belofte dat je een product of dienst kan leveren aan een bepaalde prijs. Van zodra de klant een opdracht bevestigt, ontstaat een overeenkomst. Je hebt er dus alle belang bij om de offerte zo precies en gedetailleerd mogelijk op te stellen. De kost onderschatten en je scheurt je broek, te duur en je haalt de opdracht wellicht niet binnen. 

Een slechte of onvolledige omschrijving op je offerte kan dan weer tot disputen leiden. Een verkeerde levering is dan wel een klassieke troop in de sitcom, het is in realiteit een stuk minder grappig als je ongewenst drie kubiek grind in iemands voortuintje kiepert. 

Waarom offerte belangrijkVrijblijvende offerte 

In sommige sectoren is het heel moeilijk om een precieze prijs te berekenen, denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of zaken met een sterk fluctuerende waarde, zoals aardbeien of de spelerskern van Anderlecht. In dat geval kan je de bindende aard van de offerte omzeilen door in de algemene voorwaarden expliciet te vermelden dat de offerte niet bindend en vrijblijvend is. 

De wettelijke verplichting voor je klant 

Ook voor je klant heeft de offerte een aantal juridische gevolgen. Als er een dispuut ontstaat over de geleverde producten of diensten, kan je verwijzen naar de offerte. Wist je trouwens dat een offerte niet ondertekend hoeft te worden om wettelijk te gelden? Zelfs een e-mail kan volstaan als bevestiging van een opdracht. 

Speel je het liever op safe? Met Teamleader laat je digitale offertes online ondertekenen. Nadien kan je ze gemakkelijk opvolgen en zelfs automatisch omzetten in een factuur. 

Nog niet overtuigd van de voordelen van Teamleader? Probeer het 14 dagen gratis uit. Bevalt het je niet, dan heb je geen enkele verplichting. 

Probeer ons twee weken uit. Zonder gedoe. Zonder te betalen.

Probeer Teamleader twee weken uit. Vind je je draai niet? Geen probleem. Je betaalt niks.

Probeer nu gratis