Teamleader Blog Article

ONDERZOEK: Belgische ondernemers kruipen hoopvol uit het dal van 2020

ONDERZOEK: Belgische ondernemers kruipen hoopvol uit het dal van 2020

Sommige verjaardagen vier je liever niet. 1 jaar corona in België? Laat die taart maar zo. We moeten ze toch alleen binnen opeten.

Wat ons wél interesseert, is het jaar dat jullie, onze klanten hebben beleefd. Wat was de impact op jullie business? Hoe verging het jullie en jullie teams mentaal? Hoe evolueerde de werksituatie?


Dat onderzochten we op twee manieren: we vroegen het jullie op de man/vrouw af, en doken in onze klantendata. 

En wat we zagen, bracht hoop. Spoiler: we zijn er nog niet, maar Belgische kmo’s zijn stugger dan je denkt.

In de cijfers

Met meer dan 10.000 bedrijven in onze Belgische klantenportefeuille, vooral actief in de bouwsector en dienstverlening aan bedrijven, hadden we een mooie sample size voor ons onderzoek. 

Het werk dat ze met Teamleader uitvoeren, beslaat bovendien mooi het hele proces van eerste klantencontact tot eindfactuur. Dat schept een helder beeld van de conjunctuur bij onze klanten, en hoe die het afgelopen jaar is geëvolueerd.

PS We kennen onze GDPR-pappenheimers. De data werden dus helemaal geanonimiseerd. Het zou er nog aan mankeren!

Facturen & omzet

Om de omzet van een bedrijf te peilen, ga je best naar de facturen kijken. We telden dus het totale bedrag op van alle facturen die onze Belgische klanten verstuurden. Hun totale omzet kende een ongeziene dip van -20% in april.

Barometer Survey_graph_Grafiek 1

Deze sterke daling discrimineerde niet: zowel de dienstensector als de bouw had er last van, met als verschil dat de bouwsector zich erg snel herstelde en zelfs floreerde in de tweede helft van 2020.

Barometer Survey_graph_Grafiek 2

Barometer Survey_graph_Grafiek 3

De crisis had amper effect op de tijdigheid van betalingen, zo bleek. De hoeveelheid facturen die al dan niet op tijd werden betaald, schommelde niet tegenover vorige jaren, wat doet vermoeden dat de maatregelen van de overheid de economie wel degelijk hebben gesteund.

Barometer Survey_graph_Grafiek 4

Barometer Survey_graph_Grafiek 5

Barometer Survey_graph_Grafiek 6

Samen opgeteld brengen die indicatoren een positief verhaal, waarbij de omzetdaling geen schade toebracht aan het betalingsverkeer. Het percentage aan tijdig betaalde facturen nam zelfs toe in het laatste kwartaal. 

"De beste liquiditeitsmaatregel voor kleine bedrijven,” volgens onze CEO Jeroen, “zijn klanten die tijdig betalen. Het lijkt erop dat de maatregelen die de overheid nam, ook de hele kleine bedrijven hebben geholpen. Omdat hun klanten voldoende liquiditeiten hadden, konden ook de kleine leveranciers op tijd betaald worden."

"We zien een heel sterke terugval van de omzet in april en juli 2020. Op dat moment lag de omzet bij onze klanten fors lager dan een jaar eerder. Sindsdien zien we een geleidelijke verbetering van de cijfers. De omzet in december 2020 lag bijvoorbeeld nauwelijks 2,9% lager dan een jaar eerder,” aldus De Wit.

Op de man af

Data vertellen uiteraard nooit het hele verhaal. Daarom is het belangrijk om ook rechtstreeks naar jullie te luisteren, onze klanten. Wat we natuurlijk wel vaker doen. 

We stuurden jullie een survey om te luisteren hoe jullie het afgelopen jaar beleefd hebben. We vroegen specifiek naar de omzet van het afgelopen jaar en naar de toekomstverwachtingen. 500 Belgische bedrijven namen deel.

Daarnaast waren we razend benieuwd naar de impact van COVID-19 op de werkplek én het mentaal welzijn van medewerkers. Zowat 90% van de deelnemende bedrijven telt trouwens 20 of minder werknemers.

Niet alle kmo’s hetzelfde

Eerste bevinding: COVID-19 heeft niet iedereen op dezelfde manier getroffen. Heel wat bedrijven zagen hun omzet dalen het afgelopen jaar, maar ongeveer evenveel bedrijven zagen hun omzet dan weer stijgen. Ook de winstgevendheid geeft een gemengd beeld: 37% van de respondenten uit de dienstensector rapporteert een stijging van de winst over 2020. Zowat evenveel bedrijven binnen de dienstensector – 42% –  zagen hun winst afgelopen jaar dalen

Meer goed nieuws in de bouwsector, waar 52% van de respondenten een winststijging rapporteerde. Een veel kleinere 21% liet een daling optekenen.

Barometer Survey_graph_Grafiek 7

(Voorzichtig) optimisme regeert

Wanneer het gaat over de toekomst blijven de meeste ondernemers optimisten: 66% van de Belgische bedrijven ziet de toekomst positief tot heel positief in.

Barometer Survey_graph_Grafiek 8

 

Tegelijk geeft ook bijna 90% van de bedrijfsleiders aan dat ze bezig waren met het mentaal welzijn van hun medewerkers.

Barometer Survey_graph_Grafiek 12

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan geen compensatiemiddelen vanwege de overheid te hebben aangevraagd. Ook hier weer tekent zich een verschil af: 58% van de dienstenbedrijven zegt deze middelen nodig te hebben gehad om een faillissement af te wenden, versus 33% in de bouwsector.

Barometer Survey_graph_Grafiek 10

Barometer Survey_graph_Grafiek 11

We zijn met z’n allen de wanhoop dus zeker niet nabij. Op basis van deze survey durven we zelfs gematigd optimistisch zijn. 

Barometer Survey_graph_Grafiek 14

Dat vindt ook onze CEO: "Waar ondernemers het nagenoeg allemaal eens over zijn is hun visie op de toekomst: een overgrote meerderheid in België ziet die toekomst positief en met vertrouwen tegemoet. Dat laatste zegt iets over onze weerbaarheid en veerkracht. Dat zie je ook in het feit dat een meerderheid verwacht om in 2021 organisch te groeien. Het is die spirit die we nodig hebben en die ons uit deze crisis zal halen.”